ادمهای خوب

خدایا !

آدم های خوب سر راهم بگذار …
حس بسیار خوبیست وقتی که
در لحظه هجوم غم یا نا امیدی یا پریشانی
بی هوا کسی سر راه آدم سبز میشه
کلامش،
نگاهش ،
حتی نوشته هاش
آرامش و شادی و امید به زندگیت میپاشه
فقط از دست خود خدا بر می آمده که آن آدم را
برای آن لحظه خاص سر راه زندگی ما بگذارد …
خداوندا ازت میخوام سرراه همه ما از این آدمها به فراوونی قرار بدهی
آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]