بزرگ شدن

خدايم ..

بزرگ شدن کار سختی هست !

هر گاه مرا لايق بزرگ شدن دانستی ، به من

دانشی ببخش تا رويای هيچکس را نابود نکنم و

برای قلب تمامی انسان ها ارزش قائل شوم تا

بزرگتر شدنم به انسان‌تر شدنم معنا دهد

خدایا حجم دلتنگی هایم وسیع است

و پر و بالم بسته

اینگونه بگویم اسیر وابستگی های دنیا شده ام

دلم آرامش میخواهد

ذره ای

لحظه ای

آغوشی بی دغدغه تر از آغوشت سراغ ندارم

مرا در حریم آغوشت جا کن

که بسیار محتاج تسکینم

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]