خداوند قدوس

ای خداوند قدوس
خدای پرجلال
خدای پرفیض
خدایی که همیشه به فکر فرزندانت هستی
برای نجات عظیم تو ای خداوند
شکر گزاری میکنیم برای اینکه فرزندان به نام تو خانده شدیم
مقدس به نام تو هستیم ای خداوند
و پارسا به زیر خون قدوس و پر جلال فرزندت عیسی مسیح
شکر گذاری میکنم ای خداوند برای اینکه تا این ساعت با ما بودی
و همراه ما بودی ای خداوندم
و فکر فرزندانت رو باز کردی خداوندم
تا این مطالب مهم رو دریافت کنن
یاد بگیرند خداوند تا قوتی برای روح و جانشان باشد
شکر گذاری میکنم مسیح عیسی
و همه رو در نام پر جلال تو شاه شاهان میطلبیم و میخواهیم که بقیه ساعات رو با خواهران و برادران عزیزم باشی و وآنها را مبارک بساز
و شادی عظیم تو بر اونها باشه ای خداوندم
و قوت تو همچنین با اونها باشه ای خداوند
و ثمرات نیکو در زندگی برای تو بیاوند خداوندم
ای خداوندم قوتت رو بر اونها بریز
تا همیشه برای تو فرزندانی باشند کامل در مسیر رشد
در مسیح عیسی
همه رو در نام پرجلال نام پرفیضتو شاه شاهان
تو رب الارباب
عیسی مسیح خداوند طلبیدم با شکر گذاری
آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]