خدای شفا دهنده

ای خدای شفا دهنده
ای خدای دردمندان
خداوند دوستت دارم
خداوندا تو قوت و قدرت من هستی
خداوندا وقتی در گرفتاری و مشکل می افتم در نام قدوست دعا میکنم و تو مرا آزاد میکنی و گناهان مرا بر دوش خود میگیری
خداوندا تو خدایی هستی که مانندی نداری کارهای تو بی نظیر و عظیم است
خداوندا تو صخره من هستی در تو پناه میجویم
تو خدای عادل و بخشنده و مهربان و رحیم هستی پس با تمام وجود تو را حمد و ستایش خواهم گفت و نام تو را سپاس خواهم گفت.
خدایا تمام بیماران و مخصوصا عمه عزیزم را، شفا بده
تمام گرفتاران را در نام قدوست گرفتاریشان را حل کن
خداوندا تمام عزیزان را برکت به مال و جانشان بده و مشکلاتشون رو تو در نام مبارکت حل کن و برای زندگی همه ما نور و فیضت را برما قرار بده.
خدایا هدایت مارو در دستانت بگیر
و آنچه که به نفع ماست و آرامش برایمان به همراه دارد را برایمان مقدربساز
آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]