درآغوش خدا

پدر عزیزم (خداوندم) در نام با اقتدار خودت این فرزندت را در اغوشت بگیر
تا همیشه طعم با تو بودن و در اغوش تو بودن را بچشیم و
بداندیم که تو هیچگاه ما را تنها نخواهی گذاشت.
آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]