درود خداوند بر همه

درود خداوند بر همه

خداوندم تو را امروز شکر می گوییم و تو را بخاطر بهترین هدیه ات که در راه ما فدا کردی می ستاییم و سرودی تازه می سراییم ..
هللویا
خداوندم امروز بیا و روح ما را تازه بساز و جانهای ما را قوتی مضاعف ببخش ..آمین

ای روح القدس امروز ما را پر بساز در روح و ما را هدایت بنما در این مسیر و تعلیم بده در این دنیای تاریک تا بتوانیم با رهبری تو در نور گام برداریم و از نور جدا نگردیم … آمین

امروز پدر جان روح شفای تو جاری گردد در زندگی هایمان و پاک بساز تمامی دردها , رنجها و بیماریها و تمامی سختی ها و مشکلات مان را و تو نیز امروز احیاء کن قلبهای ما را و ما را با روح خود آزاد بساز و ما را تازه بساز .. آمین

امروز خداوندم محتاج دستان نیرومند تو هستیم که در زندگی مان کار کنی و ما را رهایی ببخشی …آمین
امروز باران رحمتت بر ما و زندگی های ما جاری گردد تا شسته و پاک گردیم … آمین

امروز خداوندم بیا و ما را تازه بساز
امروز خداوندم بیا و ما را تازه بساز
امروز خداوندم بیا و ما را تاره بساز

شکر شکر شکر خداوندم
آمین آمین آمین

فیض و باران رحمت پدر بر جانهای تشنه شما باد .. آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]