دعای از ته قلب

خداوندم درب رحمتت همیشه باز

و فانوس قشنگش همیشه روشنه

فکرم  را از همۀ این اما و اگرها دور کن

ترس و ناامیدی و تردید را از من دور ساز

و امید و صبر را راه  زندگیم قرار بده

یک نگاه  تو کافی‌ست

برای گشوده شدن

یک یکِ درهای بسته‌ی

زندگی‌مون

ما تو زندگیمون هیچ وقت

کسانی که زحمت اصلی رو برامون کشیدن نمی بینیم …

ما فقط دوست داریم کسایی رو ببینیم که

برامون نقش بازی می کنند ..!!!

‌‌

خدایا

هر کجا که برویم،

سرانجام به در خانه ی تو

مسیرمان بازگشت می کند

کمک مان کن که در مسیر

تو جریان داشته باشیم

آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]