دعای پولس

 پدر پر جلال روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید‌

و از او می‌خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا

به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است

و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدّسین خود وعده داده است

و به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید‌

افسسیان فصل یک آیه 17

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]