دلت شکسته

آهای خواهرم
تو ای برادرم

تو که دلشکسته ای
تو که خسته ای
تو که افتادی و نمیتونی بلند شی
تو که بیماری و فکر میکنی هیچ چیز نمیتونه شفات بده
تو که نا امیدی و همه درها را بسته می بینی
الان وقتشه که دلت را و دستانتو به خدا بدی
آره دست اون به طرف تو درازه پس دستشو بگیر و بلند شو
نو شو تازه شو
از روح او لبریز شو و
نه با ضعف که با قوت
در آرامی روح او زیست کن
بخند بخند و بخند
چون خدا
عاشق لبخند و شادی فرزندانشه.
آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]