شکر گزاری میکنیم

ای خداوند قدوس خدای پرجلال
شکر گزاری میکنیم برای حضورت پرفیضت خداوند م
شکر که وجودت با ما بود و اجازه دادی خداوندم
که درمورد قدرت نجات بخش تو و نجات عظیم تو بر صلیب
و کفاره شدن تو بر صلیب بخونیم و بدونیم
و بدونیم که تو چطور خداوندم
خدایی هستی که ما رو تنها نمیگزاری
و همیشه ما رو همراهی و هم یاری میکنی و در کنار ما هستی و ما رو یک دم به حال خود وا نمی گزاری
شکرگزاری میکنم و برای عزیزانم قدردانی میکنم
و اونها رو به دستان قدوس تو میسپارم
و همچنان اجازه بده از برکات الهی تو و از ثمرات تو ای خداوند
بوسیله روح القدوست که بهما عطا کردی بهره ببریم
و خداوندم
دعا میکنم هفته ای راز برکت و شادی آرامش رو به همراه داشته باشند
شکر کزاری میکنم و
همه رو در نام پرجلال و پر فیض
شاه شاهان رب الارباب عیسی مسیح
ای خداوند
آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]