نامه خدا به ما

فرزند عزیز من
تو مرا نمی‌شناسی اما من همه چیز را درباره‌ی تو می‌دانم. مزامیر ۱۳۹: ۱
من از همه‌ی راه‌ها و روش‌های تو با خبر هستم. مزامیر ۱۳۹: ۳
چون تو شبیه من آفریده شده‌ای. پیدایش ۱: ۲۷
زندگی، حركت و هستی تو از آن من است. اعمال رسولان ۱۷: ۲۸
چرا كه تو از نسل من هستی. اعمال رسولان ۱۷: ۲۸
وقتی نقشه‌ی آفرینش را می‌كشیدم تو را انتخاب کردم. افسسیان ۱: ۱۱-۱۲
تولد و وجود تو بر حسب تصادف نبوده است. مزامیر ۱۳۹: ۱۵
تو در نهایت زیبایی آفریده شده‌ای. مزامیر ۱۴:۱۳۹
و پس از تولد، تو را بزرگ كردم. مزامیر ۷۱: ۶
آنانی كه مرا نمی‌شناسند مرا به اشتباه معرفی کرده‌اند. یوحنا ۸: ۴۱-۴۴
من از هیچ کس دور نیستم. من جهان را با خود آشتی دادم و کمال محبت هستم. اعمال رسولان ۲۷:۱۷، دوم قرنتیان ۱۹:۵، اول یوحنا ۱۶:۴
و آرزوی من این است كه تو از محبّتم بر خوردار شوی. ۱یوحنا ۳:۱
چونكه تو فرزند من هستی و من پدر تو. ۱یوحنا ۳: ۱
من پدری كامل هستم. متی ۵: ۴۸
فکرهایی که برای آینده شما دارم همیشه سرشار از امید است. ارمیا ۱۱:۲۹
چون من تو را با محبت ابدی دوست دارم. ارمیا ۳۱: ۳
هیچ‌گاه تغییری در نیکویی و محبت من نیست. من منشاء و بخشنده تمامی خوبی‌هایی هستم که تاکنون تجربه کرده‌ای. یعقوب ۱۷:۱
می خواهم که گنجینه و قوم خاص من باشید. خروج ۵:۱۹
و می‌خواهم به تو چیزهای بزرگ و شگفت انگیزی نشان بدهم. ارمیا ۳۳: ۳
اگر مرا با تمامی دل بجویی آنگاه مرا پیدا خواهی كرد. تثنیه ۴: ۲۹
در من خوش باش و من آرزوی دلت را به تو خواهم داد. مزامیر ۳۷: ۴
وقتی كه دل شكسته هستی من به تو آرامش می‌دهم. مزامیر ۳۴: ۱۸
می خواهم هر اشکی را از چشمان شما پاک کنم. مکاشفه ۲۱: ۳ و ۴
من پدر تو هستم و عاشقانه تو را دوست دارم. به همان اندازه که فرزندم عیسی مسیح را دوست دارم. یوحنا ۱۷: ۲۳
چرا كه محبت من نسبت به تو در عیسی مسیح آشكار شد. یوحنا ۱۷: ۲۶
عیسی مسیح جلوه‌ای از وجود من است. عبرانیان ۱: ۳
او به این جهان آمد تا به تو نشان بدهد که من با تو هستم نه بر ضد تو. رومیان ۸: ۳۱
و به تو بگوید كه من گناهانت را به حساب نمی‌آورم. ۲قرنتیان ۵: ۱۸-۱۹
عیسی مسیح مرد تا من و تو با هم آشتی کنیم. ۲قرنتیان ۵: ۱۸-۱۹
مرگ او نشان دهنده محبت عمیق من نسبت به تو است. ۱یوحنا ۴: ۱۰
همه‌ی آن چیزی را كه دوست داشتم فدا كردم تا محبت تو را به دست بیاورم. رومیان ۸: ۳۱-۳۲
اگر تو عیسی مسیح را بپذیری، مرا پذیرفته‌ای. ۱یوحنا ۲: ۲۳
و هیچ چیز تو را هرگز از من جدا نخواهد کرد. رومیان ۸: ۳۸-۳۹
به خانه بازگرد و من برای تو بزرگترین جشن آسمانی را بر پا خواهم كرد. لوقا ۱۵: ۷
و همیشه پدر تو بوده و خواهم بود. افسسیان ۳: ۱۴-۱۵
سوالم از تو این است: آیا مایلی فرزند من شوی؟ یوحنا ۱: ۱۲-۱۳
من منتظر تو هستم. لوقا ۱۵: ۱۱-۳۲
با احترام، پدرت
خداوند آسمان‌ها و زمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]