اي پادشاه بي همتا

شکر و سپاس فقط برای عیسی مسیح

 ای پدر من

 اي قدوس آسماني

 اي پادشاه بي همتا

 اي حاضر مطلق

ای قادر توانا

ای شفا دهنده اعظم

ای نهیب دهنده دیوها و ارواح پلید

ای فرمانروای آسمانها و زمین

شکر و سپاست می گویم

ای پدر عزیزم تورا ميستاييم .

خداوندا فقط تورا می پرستم و ستایشت میکنم چرا که فقط تو خداوندا لایق پرستش و جلال هستی دوستت دارم باباجون.

ای پدر مهربانم ای باباجونم

امروز اومدم فقط تخت پادشاهیت رو جلال بدم

هیچ خواسته ای ندارم جز اینکه فیض عظیمت را شامل حال من کنی تا من سربازجلال آفرین تخت پادشاهیت باشم

باباجون با همه دل و جانم با قلبي توبه كار و مشتاق به قدس الاقداس تَو وارد ميشوم.

 شكر شكر براي حضورت

 شكرر اي خداوندا

شکر که تو را در کنار خودم احساس می کنم

خداوندا طبق اراده عظيمت ميطلبم ابتدا فيض شفابخش نجات را از أعلي عليين  بر قلب و جان و روح همه ما .

خداوندا مارا زير حفاظت و پوشش خون عيسي مسيح همواره قوت  و بركات و مسح شفاي روح القدوس را در نام قدرتمند عيسي مسيح باتمام  وجود ميطلبم  و  الوهیت تو اعلام ميكنيم.

آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]