آرزو:

سلامی چو بوی خوش آشنایی/ من آرزو هستم / و به همراه حامد عزیز / باز هم در خدمت شما هستیم//

حامد :

من حامد هستم / و امیدوارم حالتون  خوب باشه//

آرزو:

سیروان تقریبا شش سالش شده / و من با اینکه به عنوان مادرش /خیلی زیاد اونو دوست دارم/  اما بعضی اوقات مجبورم بهش سخت بگیرم//

حامد:

بله اگه اینجور نباشه / اون نمیتونه برای رویارویی با زندگی و مشکلاتش در آینده آماده بشه /

برآورده کردن بی چون و چرای همه خواسته‌های بچه / نشانه ی علاقه ی پدر و مادر نیست/

درواقع / یه جوردوستی خاله خرسه ست /

دیدین کرم ابریشم توی پیله اش  / چقدر سختی میکشه / و تلاش میکنه تا بتونه تبدیل به پروانه ی زیبا بشه/  حالا اگر کسی بیاد و / توی باز شدن پیله اش بهش کمک کنه / نه تنها باعث رشد اون نمیشه بلکه / باعث میشه بالهاش شکل نگیره و دیگه نتونه / به پروانه زیبا تبدیل بشه /و پرواز کنه/

آدما هم/ همینطورهستن/ اگه میخواین  قوی بشن / باید یکسری سختی ها را متحمل بشن//

آرزو:

دیشب چند تا از شاگردای قدیمیت /که از بچگی استاد تارشون بودی / پوستر کنسرتشون رو توی اینستا گذاشته بودن / خیلی خوشحال شدم / یادمه اولین باری که اومدم سر کلاست / بعد از کلاس بهت گفتم /خیلی بهشون سخت نگیر اینها هنوز بچه اند/  اما تو گفتی باید سختی بکشند و تمرین کنند تا بتونن پیشرفت کنند  / حالا اونها از پیله درآمدن و پروانه هایی شدن / که برای پرواز آماده ان//

حامد:

بله خداروشکر می کنم که شاگردان خوبی داشتم و سربلندم کردن //

بعضی وقت ها / خودم دلم برای پسرمون میسوزه / ومیگم سخت نگیرم / اما میدونم که روح القدوس این قدرت رو بهش میده که خودش از پس مشکلات بربیاد //

آرزو: آمین /

کلام می فرماید :/

به مصیبت هایی که کشید،/ اطاعت را آموخت// (عبرانیان ۵،۸ )

خیلی وقتها /افرادی رو در مشقت و سختی دیدم / و خیلی دوست داشتم که هر طور شده رنج آنها را کم کنم/ اما نباید فراموش کنیم که این رنج ها به ما داده شده تا ما / مانند عیسی / در مصیبت ها اطاعت را یاد بگیریم وبا روح القدس قدرت بگیریم / و شایستگی و زیبایی روح القدس  در ما جلوه گربشه //

حامد:

محبت صمیمانه پدر آسمانی ما بسیار قوی است/ پس  ما زیردستان  زورآور او فروتنی می کنیم / تا در زمان معین به روش خودش شکل و شباهت مقرر شده را به ما بدهد /

همچون سنگ تراشی که میخواد / پیکره یک مجسمه رو با تیشه سخت بتراشه  / تا آن سنگ به شکل مجسمه ای زیبا پدیدار شه / سنگ  نباید / از تیزی و سختی ابزار زیبایی / و جلال گلایه کنه //

آرزو:

خیلی وقتها برای یاد گرفتن و آموختن،/ ما سختی میکشیم /و این سختی باعث میشه که ما به تجربیات با ارزشی دست پیدا کنیم / و بتونیم از آن تجربیات در زندگی  استفاده کنیم  /همانطور که در آیه می فرماید / تحمل مصیبت و سختی / باعث آموختن و اطاعت می شود//

حامد:

شاید اینطور به نظر بیاید که/  شرایط برای فرزندان خدا سخت گرفته شده /  ولی این رو یادمون نره

که / اطاعت از پدر آسمانی مون / تنها راه رسیدن به سعادته / و این سعادت بسیار شیرین تر از سختی این راهه//

آرزو:

به قول حافظ شیرازی:

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال

مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟

کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش

حامد :

خداوندا / تمام رنجها و دردهایی که به نام تو باشد/ آن را با جان و دل می‌پذیرم و برای / جلال نام تو / خدمت می‌کنم.//

آرزو :

آمین / من مطمئنم که پدر آسمانی / بهترین را برای ما میخواهد /  پس همیشه خودمونو  به دستان پر مهر او میسپاریم//

حامد:

در پناه خداوند باشین//

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]