( 11 )بخش ۴ نجات  

سحر:

جلال بر خداوند آسمان و زمین 

و آرامش امن خداوند بر انسان ها

از جمله تو دوست عزیز 

دوست خوبم اگر امروز از قوم و ملتی هستی که راه نجاتی رو نمی یابی بدون که این خبر برای تو نیز هست….

امروز نجات دهنده ای متولد شده؛ مسیح خداوند 

خداوند  بر زمین اومد تا من و تو رو از هر قوم و ملتی که هستیم  نجات بده..

تا امروز من و تو رو از هر قدرتی.. از هر درد و اسارتی که هست رهایی ببخشه..

 تو توسط عیسی مسیح نجات پیدا میکنی تا پیام آور صلح و دوستی در زمین باشی ..

و زندگی من و تو برای همیشه کار عظیم خداوند رو نشون خواهد داد 

درودی دوباره بر قلبهای پاکتون مهر خداوند همراه همیشگیتون باشه در کنار همکارم ،  سعید با شما هستیم تا از کلام خداوند بشنویم و جانمان تازه بشه ….

سعید :

سلام یاران و همراهان گرامی درود بر همه ی شما مهربانان و مهربانوان عزیز که با هم دلیتون به ما قوت و جانی تازه میبخشید

با یه وقت دعای دیگه در خدمتتون هستیم  ….

دوستان دوست دارم امروز رو با خوندن بخشی از مزامیر 

شروع کنیم : 

  ” ای شبان اسرائیل، گوش فرا ده، ای که یوسف را همچون گله‌ای هدایت می‌کنی! ای که در میان کَروبیان بر تخت نشسته‌ای، تجلی فرما! پیش روی اِفرایِم، بِنیامین و مَنَسی، نیروی خویش را برانگیز، و به نجات ما بیا!  خدایا، ما را بازآور! روی خود را تابان ساز تا نجات یابیم. ای یهوه، خدای لشکرها، تا چند شعله‌های خَشمت بر دعاهای قومت زبانه خواهد کشید؟  نان اشک بدیشان خورانیدی، و جام لبریز از اشک بدیشان نوشانیدی.  ما را موضوع نزاع همسایگانمان می‌سازی، و دشمنان ما در میان خویش خندۀ تمسخر سر می‌دهند.  ای خدای لشکرها، ما را بازآور؛ روی خود را تابان ساز تا نجات یابیم. تاکی از مصر برآوردی؛ قومها را بیرون راندی و آن را غرس کردی.  زمین را پیش روی آن فراخ ساختی، پس ریشه گرفت و زمین را پر ساخت.  کوهها را به سایۀ خود پوشانید، و سروهای تنومند را به شاخه‌هایش!  شاخه‌های خود را تا به دریا پهن کرد، و ساقه‌هایش را تا به نهر.  پس چرا دیوارهای آن را فرو ریختی تا هر رهگذری انگورهایش را برچیند؟  گرازهای جنگل ویرانش می‌کنند و جانوران صحرا در آن به چَرا مشغولند! ای خدای لشکرها، نزد ما بازگرد! از آسمان بنگر و ببین! به یاری این تاک بیا، به یاری نهالی‌که دست راست تو غرس کرد، و پسری که برای خود توانا ساختی.  تاک تو را قطع کرده و به آتش سوزانده‌اند؛ باشد که از توبیخ روی تو هلاک گردند.  باشد که دست تو بر مرد دست راستت قرار گیرد، بر آن پسر انسان که برای خود توانا ساختی.  آنگاه از تو روی نخواهیم تافت؛ ما را زندگی بخش، تا نام تو را بخوانیم!   ای یهوه خدای لشکرها، ما را بازآور؛ روی خود را تابان ساز، تا نجات یابیم. “

سعید: 

”  خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبت او جاودانه است. اسرائیل بگوید: «محبت او جاودانه است!» خاندان هارون بگویند: «محبت او جاودانه است!»  ترسندگان خداوند بگویند: «محبت او جاودانه است!»  در تنگی خود خداوند را خواندم، و خداوند اجابتم فرموده، مرا فراخی بخشید. خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟ خداوند همچون یاور من با من است؛ پس پیروزمندانه بر نفرت‌کنندگانم خواهم نگریست!  پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر انسان. پناه بردن بر خداوند بهتر است از توکل بر امیران. همۀ قومها مرا احاطه‌کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم. از هر سو احاطه‌ام کردند، اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.  مانند زنبور احاطه‌ام کردند، اما همچون آتشی در میان بوته‌های خار به‌سرعت خاموش شدند؛ به نام خداوند ایشان را قطع کردم.  سخت بر من فشار آوردند تا بیفتم، اما خداوند یاری‌ام داد.  خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است. فریادهای شادی و پیروزی در خیمه‌های پارسایان می‌گوید: «دست راست خداوند کامروا می‌گردد! دست راست خداوند متعال است، دست راست خداوند کامروا می‌گردد!» من نخواهم مرد، بلکه زیست خواهم کرد،

سحر:

 و کارهای خداوند را باز خواهم گفت. خداوند مرا به‌سختی تنبیه کرد، اما به مرگ نسپرد!  دروازه‌های پارسایی را بر من بگشایید، تا بدانها داخل شوم و خداوند را سپاس گویم. این است دروازۀ خداوند که پارسایان بدان داخل می‌شوند.  تو را سپاس می‌گویم که مرا اجابت فرمودی، و نجات من شدی! سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است!  این را خداوند کرده، و در نظر ما شگفت می‌نماید!  این است روزی که خداوند ساخته است، در آن وجد و شادی کنیم!  آه ای خداوند، نجاتمان ده! آه ای خداوند، کامیابی عطا فرما!  مبارک است آن که به نام خداوند می‌آید!

 از خانۀ خداوند، شما را برکت می‌دهیم.  یهوه خداست، و او نور خود را بر ما تابان ساخته است! قربانی عید را به ریسمانها ببندید، بر شاخهای مذبح!  خدای من تویی، و تو را سپاس خواهم گفت! خدای من تویی، و تو را متعال خواهم خواند! خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست، و محبتش جاودانه است! “

سعید : 

  ”  خداوندا، مرا از مردمان شریر رهایی ده، و از مردان خشونت کار محافظت فرما؛  از آنان که در دلهای خود شرارت را تدبیر می‌کنند، و هر روز جنگی برمی‌افروزند. زبان خود را چون مار تیز می‌کنند، و زهر افعی زیر لبهایشان است. خداوندا، مرا از دست شریران نگاه دار، و از مردان خشونت کار محافظت فرما، که برای لغزانیدن پاهایم تدبیر کرده‌اند. متکبران برایم دامی نهفته‌اند؛ بندهای تورشان را گسترده‌اند، و بر سر راهم تله‌ها گذاشته‌اند.  خداوندا، به تو می‌گویم که «تو خدای من هستی»؛ ای خداوند، به فریاد التماسم گوش فرا ده. ای یهوه، خداوندگار من، که قوّتِ نجات من هستی، تو سر مرا در روز جنگ محفوظ داشتی.  خداوندا، آرزوهای شریران را برآورده مساز؛ مگذار در نقشه‌های شریرانۀ خود کامیاب شوند، مبادا سرافراز گردند.  و اما سرهای آنان که مرا احاطه‌کرده‌اند، به خباثت لب هایشان پوشیده شود.  اخگرهای سوزان بر ایشان فرو افتد؛ در آتش افکنده شوند، و در گودالهای پر از لجن بیفتند، و هرگز برنخیزند!  مگذار مرد بدگو در زمین استوار گردد، باشد که بلا به‌سرعت مرد خشونتکار را صید کند.  می‌دانم که خداوند ستمدیدگان را دادرسی خواهد کرد، و عدالت را برای نیازمندان به اجرا در خواهد آورد. هر آینه پارسایان نام تو را خواهند ستود، و صالحان در حضور تو ساکن خواهند شد. “

”  اگرچه درخت انجیر شکوفه نیاورد و میوه در موها یافت نشود . محصول زیتون از میان برود و مزرعه آذوقه ندهد. گله از آغل منقطع شود. و رمه ای در طویله نباشد. لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود و در خدای نجات خویش وجد خواهم کرد “.

سحر: 

 در اشعیا باب 33 آیه ی 22  آمده :  ” زیرا که خداوند داور ماست. اوست که شریعت را به  ما بخشیده. خداوند پادشاه ماست. اوست که ما را نجات خواهد داد.” 

و در اشعیا باب 44 آیه ی 22: ” خداوند می فرماید : نافرمانی هایت را مانند ابر رفتم و گناهانت را مانند مه محو ساختم .نزد من بازگرد. زیرا که تو را فدیه دادم.”

و ”  چه زیباست بر کوهساران پایهای آن که بشارت می آورد ، که صلح و سلامت را ندا می کند و به چیزهای نیکو بشارت می دهد و نجات را اعلام می نماید. “

 و در میکا باب 7 آیه ی 7 می فرماید : ” اما من به سوی خداوند چشم می دوزم ،  و برای خدای نجات خویش انتظار می کشم. خدای من مرا اجابت خواهد کرد. “

 و در حزقیال نیز می فرماید : 

”  و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده  ، دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرائض خود سالک خواهم گردانید. و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت. ” 

جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامتی او بر همه ی شما عزیزان شکر برای وجود تک تکتون  در خداوند پایدار و سربلند باشید .

روزگار بر شما خوش

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]