برنامه شماره 15- ”  دعا برای ملکوت خدا “

سحر : 

”  ای خداوند  ، ای خالق قادر ، ای توانای بی نظیر . عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آن توست.  زیرا هر چه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند ، پادشاهی و ملکوت  از آن توست. و تو بر همگان چون سر متعال هستی. دولت و حرمت از تو می آید و تو بر همگان حاکمی. قوت و توانایی در دست توست.عظیم ساختن و نیرو بخشیدن به همگان در دست توست.اکنون ای خدای ما تو را سپاس می گوییم و نام پر جلالت را می ستاییم.”

 سلام دوستان و یاران هم دل . من سحر هستم و به اتفاق همکارم  سعید با برنامه ی دیگه ای از وقت دعا با عنوان ملکوت خداوند در خدمت شما هستیم. 

سعید : 

من هم سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده و آرزوی ساعاتی خوش دارم برای شما. 

ملکوت خدا  به معنای  سلطنت و پادشاهی خدا بر روی زمینه. وقتی  که شخص به مسیح ایمان میاره  و ابصار زندگیشو به خدا تسلیم می کنه ، وارد ملکوت خدا میشه .به معنای دیگه  ، به محض اینکه با ایمانی حقیقی به سوی مسیح می آییم ، در ملکوت خدا دوباره متولد می شیم. حکومت با ملکوت خدا حکومتی  روحانیه . بنابراین حتی اگه  جسم ما بمیره ، روح ما در ملکوت او زندگی خواهد کرد. ورود به ملکوت خدا همان دریافت حیات ابدیه. این حیات ابدی بلافاصله بعد از ایمان به عیسی مسیح آغاز می شه  و هرگز به پایان نمی رسه .

 در یوحنا ، عیسی مسیح می فرماید : ” آمین، آمین ، به شما می گویم تا کسی از نو زاده نشود نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. “

سحر : 

هنگامی که از مادر متولد می شیم بر حسب جسم به دنیا می آییم .نمیتونیم روحانی بشیم مگه آنکه از روح دوباره متولد بشیم. طبیعت ما به واسطه ی آنچه به ما حیات می بخشه ، تعیین می شه. ما به عنوان شهروندان جهانی گناه آلود به دنیا می آییم. برای شهروند ملکوت خدا شدن باید طبیعت  گناهکار ما بمیره  و از لحاظ روحانی دوباره متولد بشیم.  

 در اول قرنتیان  می گوید : ” ای برادران ، مقصودم این است که جسم و خون نمی تواند وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فسادپذیر است ، وارث فساد ناپذیری نمی تواند  شد. “

سعید : 

   عیسی مسیح در دعای ربانی به ما آموخت که بگیم : ” ملکوت تو آن چنان که در آسمان است در زمین نیز به انجام برسد. ”  هنگامی که مسیح آمد ، ملکوت خدا نیز به زمین آمد . ملکوت خدا در وجود هر کسی که به مسیح ایمان دارد، حاضر است.

  در لوقا  آمده که :  ” عیسی مسیح در پاسخ فریسیان که پرسیده بودند پادشاهی خدا کی خواهد آمد ، گفت : آمدن پادشاهی خدا را نمی توان با مشاهده دریافت  و کسی نخواهد گفت اینجا یا آنجاست. زیرا پادشاهی خدا در میان شماست. برای همین عیسی مسیح فرمود :  ” ملکوت خدا نزدیک است. “

سحر : 

    اما از سوی دیگر ملکوت خدا هنوز به طور کامل نیامده است. شیطان همچنان در این جهان حکومت می کند. او رئیس این جهان گناه آلود است. اکثر انسان ها  همچنان در قلمرو حکومت شیطان یعنی در قلمرو تاریکی زندان هستند. بنابراین لازم است دعا کنیم تا خدا وارد زندگی افراد بیشتری شود و عده ی بیشتری از قلمرو شیطان نجات پیدا کنند  و به ملکوت خدا راه پیدا کنند. باید در دعا باشیم تا ملکوت خدا به طور کامل بیاید. یعنی این که عیسی مسیح بازگردد و شیطان را نابود سازد. زیرا هنگامی که عیسی مسیح بیاید ، ملکوت خدا به طور کامل در آسمان و در زمین برقرار خواهد شد.

   ملکوت خدا هر کجا که باشد ، در آنجا اراده ی او محقق خواهد شد. پس در دعا باشیم تا اراده ی خدا هر روز در زندگی ما آشکار و شکوفا بشود.

سعید: 

   در باب سیزدهم متی ، هفت مثل در رابطه با ملکوت خدا  آمده است. و هر یک از مثل ها بر جنبه ای از ملکوت خدا تاکید می کند. مثل برزگر ، مثل کرکاس در میان گندم، مثل دانه ی خردل ، مثل خمیرمایه ، مثل گنج پنهان ، مثل مروارید گرانبها ، مثل تور ماهیگیری . 

   خادمان خداوند در کلیساها و موسسات مسیحی ،باید در صورت کنونی و زمینی ملکوت خدا ، در خصوص اختلاط مسیحیان راستین و مسیحیان اسمی صبور باشند .  مثل کرکاس در میان گندم  تاکید داره که این رسالت بر عهده ی مسیحیان نیست تا مسیحیان خوب را از مسیحیان بد ، یا مسیحیان راستین را از مسیحیان ریاکار جدا سازند. صبر داشتن در برابر مسیحیان ظاهری و اسمی ، از ویژگی های اساسی ملکوت خداست. 

خدمتگزاران ملکوت خدا نباید بیش از حد اشتیاق  داشته باشند تا انسانهایی را که به پیروان ثابت مسیح تعلق ندارند ، یا هنوز توبه نکرده اند ، یا همچنان باورها و الگوهای رفتاری عجیب و رشد نیافته ای در خود دارند ، از میان جمع و گروه خود بیرون برانند.

 کارگران ملکوت خدا باید بتوانند تا بین نیاز به نظم کلیسایی  و نیاز ابراز محبت به مسیحیان تفاوت قائل بشوند. 

مثل های  خمیر مایه و دانه ی خردل ، به ما می آموزند که با آغاز برقراری سلطنت مسیح از طریق روح القدس در قلب انسان ها  این سلطنت از درون به بیرون هر شخص شروع می شود.

سحر : 

  پادشاهی مسیح ، در درون هر فرد مسیحی ، به همه ی جوانب وجود او نفوذ می کند و منجر به پدید آمدن دگرگونیهایی در اندیشه ها ، اهداف ، نگرش ، شخصیت ، صمیمیت ، رفتار ، روابط و خدمت او می شود. درست همانطور که خمیر مایه به کل خمیر نفوذ می کند.  

   برقراری ملکوت خدا در جهان اینست که هر جنبه از تمدن و فرهنگ بشری و تلاش انسانی برکت می یابد. ملکوت خدا وجود راستی ، محبت ، تقدس و عدالت را در بین انسان های روی زمین تشویق می کند. کتاب مقدس نمی گوید که این آرمانها قبل از بازگشت مسیح قابل اجرا باشند. تنها با رویدادهای خارق العاده در زمان بازگشت مسیح است که ملکوت خدا به صورت کمال یافته و نهایی خود برقرار خواهد شد. اما تا آن هنگام ، رشد ملکوت خدا از طریق اعلام پیام انجیل و از طریق اطاعت مسیحیان از کلام خدا در حال شکل گیری است.

سعید: 

 در متی چقدر زیبا گفته شده که :  

 ” پادشاهی آسمان همچون گنجی است پنهان در دل زمین که شخصی آن را می یابد . سپس دوباره پنهانش می کند و از شادمانی می رود و آنچه دارد می فروشد و آن زمین را می خرد. همچنین پادشاهی آسمان مانند تاجری است جویای مرواریدهای نفیس. پس چون مروارید بسیار با ارزشی می یابد ، می رود و آنچه دارد میفروشد و آن مروارید را می خرد. ” 

 ” و باز ملکوت آسمان مانند توری است که به دریا افکنده می شود و همه گونه ماهی داخل آن می گردد. هنگامی که تور پر می شود ، آن را به ساحل می کشند . سپس می نشینند و خوبها را در سبد جمع می کنند ، اما بدها را دور می اندازند. در پایان این عصر نیز چنین خواهد بود . فرشتگان خواهند آمد و بدکاران را از میان درستکاران بیرون خواهند کشید و آنها را در کوره ی آتش خواهند افکند ، جایی که گریه و دندان به دندان ساییدن خواهد بود. سپس عیسی مسیح  پرسید: آیا همه ی این مطالب را درک کردید؟  پاسخ دادند بله !  عیسی فرمود : پس ، هر عالم دین که درباره پادشاهی آسمان تعلیم گرفته باشد ، همچون صاحبخانه ای است که در خزانه خود چیزهای نو و کهنه بیرون می آورد. “

سحر:

  راستی !  انسان چگونه وارد ملکوت خدا می شود؟ 

در مرقس باب ده ، در مثل جوان ثروتمند آمده :  

   ” چون عیسی به راه افتاد ، مردی دوان دوان آمده ، در برابرش زانو زد و پرسید: استاد نیکو ، چه کنم تا وارث حیات جاودان باشم ؟ عیسی پاسخ داد : چرا مرا نیکو می خوانی ؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط .

احکام را می دانی . قتل مکن . زنا مکن. دزدی مکن. شهادت دروغ نده. فریبکاری نکن. پدر و مادر خود را گرامی بدار…آن مرد در پاسخ گفت : استاد ، همه ی اینها را از کودکی به جا آورده ام . عیسی به او نگریسته ، محبتش کرد و گفت : تو را یک چیز کم است ، برو آنچه که داری بفروش و بهایش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن. مرد از این سخن نومید شد و اندوهگین از آنجا رفت. زیرا ثروت بسیار داشت. عیسی به اطراف نگریسته ، به شاگردان خود گفت: ” چه دشوار است راهیابی ثروتمندان به پادشاهی خدا !” شاگردان از سخنان او در شگفت شدند. اما عیسی بار دیگر به آنها گفت : ای فرزندان ، راه یافتن به پادشاهی خدا چه دشوار است ! گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خدا. “

سعید:

  در یوحنا می خوانیم که چگونه نتنائیل گنج ملکوت خدا را یافت. یعنی زمانی که فیلیپس به او خبر داد که آنها این گنج را در شخص مسیح یافته بودند. در ابتدا ، نتنائیل پر از شک و تردید بود و تصور نمی کرد که چیزی خوب بتواند در جلیل یافت شود. فیلیپس او را دعوت کرد تا خود برود و ببیند. هنگامی که عیسی به او فرمود که قبل از آنکه فیلیپس او را صدا بزند ، او را دیده بود که زیر درخت انجیری نشسته ،

 او متوجه شد که عیسی همان مسیح است. برای به دست آوردن گنج ملکوت خدا ، او ناباوری و شک و تردید خود را تسلیم کرد. و به عیسی مسیح ایمان آورد.این برای نتنائیل آن بهایی بود که باید برای داخل شدن به ملکوت خدا می پرداخت.

 در یوحنا باب 4 می خوانیم که چگونه زن سامری گنج ملکوت خدا را زمانی یافت که عیسی در کنار چاه آب با او ملاقات کرد. در آغاز ، او با عوض کردن موضوع صحبت ، از روبرو شدن با حقیقت زندگی گناه آلود خود طفره رفت. اما هنگامی که عیسی به او گفت که او مسیح است ، آن زن دیگر قادر نبود تا از واقعیت زندگی گناه آلود خود فرار کند. برای به دست آوردن گنج ملکوت خدا ، او ترس از برملا شدن و شرم به خاطر گناهان گذشته را تسلیم کرد و به عیسی مسیح ایمان آورد. این بهایی بود که زن سامری برای داخل شدن به ملکوت خدا باید می پرداخت.

  به راستی ملکوت عیسی چه نوع ملکوتی بود؟ 

هدف عیسی سلطنت بر قلب ها بود. او می خواست که از این طریق زندگی ها را تبدیل کند. قلب بشر ، قلمرو حکومت عیسی مسیح است. او آمد تا همه ی نوع بشر به سوی او رو آورند. چرا ؟ تا اینکه انسانها را به شکل خود درآورد. ثمره ی عشق ورزیدن به او ، تسلیم زندگی به او و پرستش او ، همانا تسلی خاطر ، کسب زیبایی های حیات ، تبدیل شخصیت و تولد دوباره ی روح است. 

سحر:

   از زمانی که یحیی تعمید دهنده خدمت خود را آغاز نمود، خدمتش واکنشهای شدیدی در پی داشت. او که زندانی شده ِ بود، سرانجام، قربانی ستمگری هیرودیس شد. اما خشونت انسانها هرگز نمیتواند از پیشرفت ملکوت خدا جلوگیری کند یا رو در روی آن  بایستد. 

 لوقا می  گوید: هر کس به جد و جهد زور داخل آن میگردد . پس میتوان این آیه را بدین شکل بیان کرد: ملکوت بی وقفه و بی امان پیش میرود و فقط آنان که آرام و قرار ندارند و از تکاپو نمی افتند قدم پیشه کرده، وارد ملکوت میشوند. در اینجا، مسیح بار دیگر بر دشواری ورود به ملکوت تاکید دارد. پس بیایید در دعا باشیم تا ما نیز از گروه یارانی باشیم که برای ورود به ملکوت خداوند تلاش می کنیم. در دوم پطرس این طور آمده : ” پس ای برادران  ، هر چه بیشتر بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خویش را تثبیت نمایید ، چرا که اگر چنین کنید هرگز سقوط نخواهید کرد. زیرا این چنین ، دخول به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ی ما عیسی مسیح به فراوانی به شما عطا خواهد شد. “

  لوقا می فرماید :  ”  بلکه شما در پی پادشاهی او باشید ، که همه ی این ها نیز به شما داده خواهد شد. ای گله ی کوچک ترسان مباشید ، زیرا خشنودی پدر شما اینست که پادشاهی را به شما عطا کند.  ” ‏ در ملکوت خدا ۱۴۴٬۰۰۰ نفر با مسیح حکومت می‌کنند.‏ عیسی گفت کسانی دیگر به انضمام رسولانش با وی در آسمان حکومت خواهند کرد.‏ او این گروه از اشخاص را «گلّهٔ کوچک» نامید.‏ ‏ بعدها به یوحنّای رسول گفته شد که این گلّهٔ کوچک ۱۴۴٬۰۰۰ نفر می‌باشند.‏ آن‌ها در آسمان مأموریتی هیجان‌انگیز خواهند داشت یعنی به عنوان پادشاه و کاهن با مسیح حکومت خواهند کرد.

     پولس رسول در غلاطیان ، در مورد ملکوت خداوند این طور فرمود : 

” اعمال نفس روشن است. بی عفتی ، ناپاکی ، و هرزگی ، بت پرستی و جادوگری ، دشمنی ، ستیزه جویی ، رشک ، خشم ، جاه طلبی ، نفاق ، دسته بندی ، حسد ، مستی ، عیاشی و مانند اینها. چنانکه پیش تر به شما هشدار دادم ، باز می گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. “

سعید : 

‏ ملکوت خدا حکومتی واقعی است و برای همیشه پابرجا خواهد ماند.‏ اوّلین نبوّت کتاب مقدّس آشکار می‌کنه که  شخصی را که «ذریّت» می‌خواند برای نجات انسان‌های باایمان می‌فرستد.‏ این شخص بشر را از مشکلات و بدبختی‌هایی که آدم،‏ حوّا و شیطان با عصیانگری خود موجب شدند نجات خواهد داد.‏  مدت‌ها بعد از این نبوّت،‏ به داود پادشاه ،  موضوع  در مورد «ذریّت» که همان مسیح هست اعلام  شد  که این شخص،  پادشاه حکومتی می‌شود که با حکومت‌های دیگر کاملاً فرق می‌کند.‏ این حکومت تا ابد استوار خواهد ماند.‏

سحر : 

‏ ملکوت خدا تمامی حکومت‌های بشری را از میان می‌برد.‏ به دانیال نبی رؤیایی وحی شد از یک سلسله قدرت‌های جهانی تا دوران ما.‏ به اساس آن رؤیا توجه کنیم:‏ «در ایّام این پادشاهان [آخرین پادشاهان بشری] خدای آسمان‌ها سلطنتی را که تا ابدالآباد زایل نشود،‏ برپا خواهد نمود و این سلطنت به قومی دیگر منتقل نخواهد شد،‏ بلکه تمامی آن سلطنت‌ها را خرد کرده،‏ مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالآباد استوار خواهد ماند.‏» با این تفاصیل،‏ همهٔ حکومت‌ها یا دولت‌های جهان همراه با جنگ‌ها و ظلم و ستم و فسادی که به راه انداخته‌اند برای همیشه نابود خواهند شد.‏ طبق نبوّت دانیال،‏ ملکوت خدا به زودی بر تمام جهان حکومت خواهد کرد.

  

‏  ملکوت خدا به جنگ،‏ بیماری،‏ قحطی و حتی مرگ پایان خواهد داد.‏ نبوّت‌های کتاب مقدّس آنچه را ملکوت خدا بر زمین انجام خواهد داد آشکار می‌کنند.‏ این حکومت کاری را خواهد کرد که هیچ حکومت و سازمان بشری قادر به انجام آن نبوده است.‏ تصوّر کنید سلاح‌های جنگی برای همیشه نابود شده‌اند!‏ «او جنگ‌ها را تا اقصای جهان تسکین می‌دهد.‏»  نه دکتر،‏ نه بیمارستان و نه هر گونه بیماری.‏ «ساکن آن نخواهد گفت که بیمار هستم.‏»  نه قحطی،‏ نه کمبود غذا،‏ نه سوءتغذیه و نه گرسنگی.‏ «فراوانی غلّه در زمین بر قلهٔ کوه‌ها خواهد بود.‏» ‏ نه خاک‌سپاری،‏ نه سوگواری؛‏ نه قبرستانی،‏ نه سردخانه‌ای و نه ماتم و عذابی که به سراغ شخص داغدیده می‌آید.‏ مرگ که دشمنی بی‌رحم است برای همیشه از میان خواهد رفت.‏ خدا «موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یَهُوَه اشک‌ها را از هر چهره پاک خواهد نمود.‏»

سعید:

    حاکم ملکوت را خدا شخصاً انتخاب کرده است.‏ مسیح خود را انتخاب نکرده است و انسان‌های ناکامل هم دستی در انتخاب او نداشته‌اند.‏ یَهُوَه خدا او را شخصاً انتخاب کرده است.‏ عناوین مسیح و کَرِسْتُس به مفهوم منتخب می‌باشند.‏ یعنی این که یَهُوَه خدا این حاکم را برای وظیفه‌ای به خصوص مسح یا انتخاب کرده است.‏ خدا در بارهٔ او می‌گوید:‏  “اینک بندهٔ من که او را دستگیری نمودم و برگزیدهٔ من که جانم از او خشنود است،‏ من روح خود را بر او می‌نهم تا انصاف را برای امّت‌ها صادر سازد. ” به راستی،‏ چه کسی بهتر از خداوند  می‌داند که به چه حاکمی نیاز داریم؟‏

   ملکوت خدا که هم‌اکنون در آسمان حکومت می‌کند آماده است بر زمین حاکم شود.‏ کتاب مقدّس شواهد بسیاری از این که به عیسی حق پادشاهی در آسمان داده شده است ارائه می‌دهد.‏ اکنون او در حال حکومت کردن است و به زودی دامنهٔ حکومت خود را بر تمامی زمین پهن خواهد کرد و نبوّت‌های باشکوهی را که ذکر کردیم به تحقق خواهد رساند.‏ 

روزگارتون نوشین از چشمه سار دانایی و مانایی ، 

 در دستان خداوند سرافراز باشید 

 فیض خداوند تا ابدالاباد با شما باد

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]