بخش دوم از دعا در نامهای خداوند ….

سحر :

درود به همه شما  عزیزان  درود به قلبهای پاکتون 

عزیزان  من سحر به همراه همکار خوبم برادر سعید عزیز با یه بخش دیگه از وقت دعا اینجا هستیم 

تا بخش دوم  دعا در نامهای خداوند رو با هم ادامه بدیم  

سعید :

درود عزیزان و همراهان همیشگی که همیشه با ما هستید تا از خداوند بشنوید و مشتاق نزدیکی ودوستی هرچه بیشتر با او هستید تا بیشتر و بیشتر با خدا وابعاد شخصیت اوآشنا بشید تا این شناخت و دوستی و نزدیکی

هر روز ما رو بیشتر و بیشتر شبیه خداوندمون کنه 

عزیزان اگر برنامه قبل روبه خاطرداشته باشید اخرین نام از نامهای خداوند که با اون آشنا شدیم کوزه گر بود 

که به اقتدار نام خدا بر مردم وملتها اشاره میکنه 

نام دیگه ای که  امروزبا اون آشنا میشیم متعال هست 

متعال

در مزمور  ۴۷ آیه ۲ این چنین آمده :

زیرا یَهُوَه،‏ متعال و پر ابهت است؛‏

اوست پادشاه بزرگ سراسر زمین!‏

عنوان «متعال» به بالاترین جایگاه که مختص خداست اشاره داره.

سحر : و نام دیگه ای که من میخوام در موردش براتون صحبت کنم نجات دهنده اس 

نجات‌دهنده 

وقتی که اشعیا ۴۵ آیه ۲۱ رو میخونیم اینطور به ما میگه :

ادعای خود را مطرح کنید و شواهد تان را ارائه دهید.‏

با هم مشورت کنید.‏

چه کسی این اتفاق را از زمان‌های قدیم پیشگویی کرده؟‏

و چه کسی آن را از گذشته‌های دور اعلام کرده؟‏

مگر من که یَهُوَه هستم این کار را نکردم؟‏ غیر از من خدایی وجود ندارد؛

عنوان «نجات‌دهنده» یعنی خدا ما را از خطر یا نابودی نجات می‌ده.‏

وَلیّ

نام دیگرخداونده ….

در اشعیا ۴۱ ایه ۱۴ ترجمه قدیم نوشته شده : 

ای یعقوب،‏ ای اسرائیل،‏

هر چند تو کوچک و بی‌دفاع هستی،‏ من کمکت می‌کنم.‏» این را یَهُوَه می‌گوید،‏ خدای مقدّس اسرائیل که نجات‌دهندهٔ توست.‏

عنوان «وَلیّ» نشان می‌دهد که خدا بشر رو از طریق قربانی عیسی مسیح از چنگ گناه و مرگ آزاد یا به عبارتی بازخرید کرده . 

هستم آنکه هستم

خروج ۳ ایه ۱۴ ترجمه قدیم

 خدا به موسی گفت:‏ «هر چه بخواهم بشوم،‏ خواهم شد.‏»‏ بعد گفت:‏ «باید به اسرائیلیان بگویی که ‹خواهم شد› مرا پیش شما فرستاده است.‏»

عنوان «هستم آنکه هستم» بدین معنیه که خدا برای به تحقق رساندن وعده‌هایش هر آنچه لازم باشه خواهد شد.‏

دوستان باید ذکر کنم که در ترجمه‌های دیگر کتاب مقدّس این عبارت به این شکل نیز ترجمه شده :‏ «هر آنچه بخواهم بشوم،‏ خواهم شد.‏» ‏(‏ترجمهٔ روتِرهام؛‏ ترجمهٔ دنیای جدید)‏ مفهوم این عنوان،‏ با معنی نام شخصی خدا،‏ یَهُوَه که در خروج ۳ ایه ۱۵ اومده،‏ یکی هست.‏

یَهُوَه صبایوت،‏ خداوندِ لشکرها

 اشعیا ۱ ایه ۹ ترجمه قدیم ‏به ما اینطور میگه : 

اگر یَهُوَه خدای لشکرها بعضی از ما را نجات نمی‌داد،‏ مثل سُدوم می‌شدیم،‏ و مثل غَموره کاملاً از بین می‌رفتیم.‏

‏«یَهُوَه صبایوت» یا «خداوندِ لشکرها» نشان می‌ده که لشکرهای عظیمی متشکل از فرشتگان تحت فرمان خدا هستن.‏ همچنین می‌توان این عنوان را به صورت «ربّ‌الجنود» و «یَهُوَه خدای لشکرها» ترجمه کرد. در ‏رومیان ۹ ایه ۲۹ ‏،‏ ترجمهٔ قدیم ؛‏ ترجمهٔ دنیای جدید‏.‏ نیز این نام رو میبینیم ….

سعید 

( نام اماکن در متون زبان عبری )

عزیزان دل خداوند باید به این موضوع اشاره کنم که : 

نام برخی از اماکن ذکرشده در کتاب مقدّس شامل اسم شخصی خداست،‏ اما این نام‌ها،‏ نام خدا نیستن .‏

که تعدادی از اونها رو با مرور میکنیم : 

یَهُوَه شالوم 

خداوند سلامتی ما 

این نام را جدعون برای مذبحی که بنا کرد بکار برد بعد از آنکه فرشته‌ی خداوند به او اطمینان داد که نخواهد مرد، زیرا او فکر می‌کرد بعد از دیدن او خواهد مرد.

‏در داوران ۲۳,۲۴:۶ اینطور میگه : 

۲۳ اما یَهُوَه به او گفت:‏ «آرام باش.‏ نترس،‏

نمی‌میری,۲۴ پس جِدعون در آنجا مذبحی برای یَهُوَه ساخت که اسم آن تا امروز یَهُوَه‌شالوم است.‏ این مذبح هنوز در عُفره،‏ شهر خاندان اَبی‌عِزِر است.‏

به معنای «یَهُوَه صلح و سلامتی است.‏»‏

یَهُوَه شَمَّه

خداوند آنجاست» این نام به اورشلیم و معبد اونجا داده شد که نشون می‌ده آن جلال خداوند که روزی معبد را ترک کرده بود همونطور که در (حزقیال ۸ تا ۱۰) میخونیم بدانجا بازخواهد گشت 

و همچنین در حزقیال ۴۸ ایه ۳۵ ، ترجمهٔ قدیم اینطور میگه : 

۳۵ و محیطش هجده هزار (نی) می‌باشد و اسم شهر از آن روز یهوه شَمَّه خواهد بود.»

یَهُوَه نِسّی

خداوند نشان ماست» پرچمی که در جلوی سپاه قرار می‌گرفت. و این نام پیروزی قوم را به یاد می‌آورد که در بیابان و برضد عمالیقی ها حاصل گشت

‏در خروج ۱۷ ایه ۱۵  ترجمهٔ قدیم نیز اینطور آمده که : 

۱۵ و موسی مذبحی بنا کرد و آن را یهوه نِسّی نامید

‏«یَهُوَه بیرق من است» یا «یَهُوَه پرچم پیروزی من است.‏» و در (‏ترجمهٔ تفسیری‏)‏ یعنی یَهُوَه خدایی است که قومش می‌تواند به او پناه ببره و از او کمک بگیره

سحر:

یَهُوَه یری 

خداوند فراهم خواهد کرد» این نامی است که ابراهیم به یادگار حفظ نمود زمانی که خدا قوچی را به جای اسحاق برای قربانی فراهم نمود.

پیدایش۲۲ ایه ۱۳و ۱۴ ,‏ در ترجمهٔ قدیم به ما چنین میگه : 

۱۳ در همان لحظه چشم ابراهیم به قوچی افتاد که کمی دورتر از آن‌ها/  شاخ‌هایش در بوته‌ای گیر کرده بود.‏ ابراهیم آن قوچ را گرفت و به جای پسرش قربانی و به عنوان هدیهٔ سوختنی تقدیم کرد.‏۱۴ ابراهیم آن مکان را یَهُوَه‌یِری نامید.‏ به همین دلیل است که امروزه می‌گویند:‏ «در کوهِ یَهُوَه هر چه لازم باشد فراهم می‌شود.‏»‏

یهوه صدقینو: «خداوند عدالت ما» 

در (ارمیا ۳۳:‏۱۶) چنین آمده : 

در آن ایام یهودا نجات خواهد یافت، و اورشلیم در امنیت به سر خواهد بُرد. و نامی که بدان نامیده خواهد شد این است: ”یهوه، عدالت ماست!“

دوستان مثل اسم یهوه مکادش، این خداست که عدالت را برای انسان به ارمغان می‌آورد، آن هم در نهایت در شخص پسرش عیسی مسیح که برای انسانها فدیه شد تا از گناه نجات پیدا کنن 

همونطور که در (دوم قرنتیان 5 ایه ۲۱) اینطور میگه :

۲۱ زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی گناه گذاشت، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست، نیک و عادل شویم.

یهوه روحی: «خداوند شبان ما» 

(مزمور ۲۳ ایه ۱) میگه :

‭    

خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

 بعد از آنکه داوود به رابطه‌اش به عنوان شبان گوسفندانش تفکر نمود، دریافت که این درست همان رابطه‌ای است که خدا با او داشت. از این رو او اعلان می‌کند «خداوند (یهوه روحی) شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود» 

سعید :

یهوه مکادش: «خداوندی که تقدیس و پاک می‌سازد» در (لاویان ۲۰:‏۸ ) گفته شده :

فرایض مرا نگاه دارید و آنها را به جا آورید. من یهوه هستم که شما را تقدیس می‌کنم. 

(حزقیال ۳۷:‏۲۸) به ما میگه : 

  ۲۸ وقتی خانه مقدس من تا ابد در میان ایشان برقرار بماند، آنگاه سایر قومها خواهند دانست من که خداوند هستم قوم اسرائیل را برای خود انتخاب کرده‌ام.»

خدا آشکار کرده که فقط اوست که می‌تواند قومش را تطهیر و تقدیس نماید، نه شریعت.

ال روئی: «خدایی که می‌بیند»

 

(پیدایش ۱۶:‏۱۳)

هاجَر نام خداوند را که با او سخن گفته بود، «تو خدایی هستی که مرا می‌بینی» خواند، زیرا گفت: «آیا براستی در اینجا او را که مرا می‌بیند، دیدم؟» 

این نام را هاجر پس از رانده شدن از سوی سارای، زمانی که تنها و ناامید در بیابان به سر می‌برد برای خدا برگزید

و جای دیگری در (پیدایش ۱۶:‏۱-‏۱۴)

.

زمانی که او فرشته‌ی خداوند را ملاقات کرد، دریافت که او خودِ خدا را در شکل انسان دیده است. او دریافت که اِل روئی پریشانی او را مشاهده کرده و شهادت داد که خدا زنده است و همه چیز را می‌بیند.

ال عولام: «خدای سرمدی» (مزمور ۹۰:‏۱‏-۳ )‬‬

۱. خداوندگارا، مسکن ما تو بوده‌ای، نسل اندر نسل. 

۲. پیش از آنکه کوهها زاده شوند، یا تو زمین و جهان را به وجود آوری، از ازل تا به ابد تو خدایی. ۳.انسان را به خاک بازمی‌گردانی و می‌گویی: «ای بنی آدم، بازگردید!

همونطور که میدونیم در طبیعت خدا آغاز و پایانی نیست و عاری از تمام محدودیتهای زمانی است. دلیل و هدف زمان در درون او جای دارد. «از ازل تا به ابد تو خدایی.»

 

اِل گیبور: «خدای قدیر»

ال گیبور El Gibbor

 در (اشعیا ۹:‏۶) آمده که :

زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او ’مشاور شگفت‌انگیز‘ و ’خدای قدیر‘ و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواهد شد.

این نام، در این بخش نبوتی از اشعیا، مسیح موعود، همان عیسی مسیح را توصیف می‌کند. مسیح موعود، خدای قدیر به عنوان جنگاوری قدرتمند و توانا دشمنان خدا را نابود خواهد کرد و با عصای آهنین بر آنها حکم خواهد راند 

(مکاشفه ۱۹:‏۱۵).به ما چنین میگه:  و شمشیری از دهانش بیرون می‌آید بُرّان، تا با آن بر قومها بتازد. «بر آنان با عصای آهنین حکم خواهد راند.» 

چَرخُشتِ شرابِ خشم و غضبِ خدای قادر مطلق را لگدمال خواهد کرد.

  ۱۵ از دهان او شمشیر تیزی بیرون می‌آمد تا با آن قومهای بی ایمان را سرکوب کند. او با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهد نمود و با پایهای خود، شراب خشم خدای توانا را در چرخشت خواهد فشرد

سحر:

دوستان تا اینجا با تعدای از اسامی و القاب خداوند آشنا شدیم 

حالا که با این اسامی و القاب آشنا شدیم  ، بیاید ببینیم دلایل اهمیت ،  شناخت و به‌کارگیری نام شخصی خدا چیه !؟

الف : از اونجا که نام شخصی خدا هزاران مرتبه به الهام او در کتاب مقدّس اومده،‏ یقیناً آشنایی با این نام ها از دید او بسیار پر اهمیت است.‏ مثلا در  ملاکی باب 1 آیه  11 گفته شده:

نام من از مشرق تا مغرب،‏ در میان ملت‌ها جلال خواهد یافت.‏ دود قربانی‌ها در همه جا بلند خواهد شد و هدایایی پاک برای نام من داده خواهد شد؛‏ چون نام من در میان ملت‌ها جلال خواهد یافت.‏ این است گفتهٔ یَهُوَه خدای لشکرها.‏

 دلیل بعدی اینه که : عیسی مسیح فرستادهٔ خدا نیز بر اهمیت شناخت نام خدا بسیار تأکید کرد.‏ برای مثال،‏ او هنگام دعا گفت:‏ «نام تو مقدّس باد.‏» در متی باب 6 آیه 9

پس شما اینطور دعا کنید:‏


”  ‏ای پدر ما که در آسمانی،‏ نامت پاک و مقدّس شمرده شود.‏ “

 

و یوحنا باب  17 آیه  6 رو میبینیم که میگه :

من کسانی را که از بین مردم دنیا به من دادی،‏ با نام تو آشنا کرده‌ام.‏ آن‌ها مال تو بودند و تو آن‌ها را به من بخشیدی و آن‌ها طبق کلام تو عمل کرده‌اند.‏‏

پ : همچنین: شناخت و به‌ کارگیری نام شخصی خدا،‏ نخستین قدم برای برقراری یک رابطهٔ صمیمی با اوست در مزمور۱۰:۹ اینطور نوشته شده 

ای یَهُوَه،‏ کسانی که نام تو را می‌شناسند،‏ به تو توکّل می‌کنند

چون تو کسانی را که به دنبال راهنمایی‌هایت هستند هیچ وقت ترک نمی‌کنی.‏

سعید :

و در ملاکی باب 3 آیه 16 اومده: 

در آن هنگام کسانی که احترامی عمیق برای یَهُوَه قائل بودند،‏ با همدیگر صحبت کردند،‏ هر کدام با دوست خود صحبت کرد و یَهُوَه با دقت به آن‌ها گوش می‌کرد.‏ در حضور یَهُوَه،‏ دفتر یادبودی در مورد افراد خداترس و کسانی که در نام او تعمّق می‌کردند،‏ نوشته شد.‏

یَهُوَه به کسی که این قدم را برمی‌دارد،‏ چنین وعده می‌دهد:‏ «چون مرا دوست می‌دارد،‏ او را خواهم رهانید؛‏ و چون نام مرا میشناسد ،‏ از او محافظت خواهم کرد.‏»

همونطور که در مزمور باب 91 آیه 14 اومده : 

خدا گفت:‏ «چون او مرا دوست دارد،‏ نجاتش می‌دهم،‏ و چون نامم را می‌شناسد،‏ از او محافظت می‌کنم.‏

 در کتاب مقدّس آمده که :‏ «.‏.‏.‏ هم در آسمان و هم بر زمین،‏ هستند آنان که به اصطلاح  ، خدایان محسوب می‌شوند.‏»

با این حال،‏ کتاب مقدّس خدای یکتا و حقیقی را با ذکر نام شخصی او یعنی یَهُوَه،‏ از این خدایان متمایز می‌کند.‏

همونطور که در (‏‏اول قرنتیان باب  ۵،۶:۱۸) نوشته شده : 

البته مردم می‌گویند که خدایان مختلفی در آسمان و روی زمین وجود دارند.‏ اگرچه «خدایان» و «سَروران» زیادی وجود دارند،‏ ولی در واقع برای ما یک خدا وجود دارد،‏ یعنی پدر که همه چیز را آفرید و ما برای او زندگی می‌کنیم؛‏ و یک سَرور وجود دارد،‏ یعنی عیسی مسیح که همه چیز از طریق او به وجود آمد و ما از طریق او هستی داریم.‏

و مزمور باب 83 آیه 18 می گوید : 

بگذار همه بدانند تو که اسمت یَهُوَه است،‏

تنها خدای متعال هستی و بر سراسر زمین تسلّط داری.‏.. 

سحر:

براستی که خدا از هیچ‌ یک از ما دور نیست او می‌خواهد تا ما شخص حکاً عمق نیکویی او را تجربه کنیم.‏ و هنگامی که محبت و حمایت خدا را در زندگی خودمون می‌بینیم بیشتر تمایل خواهیم داشت که به او نزدیک بشیم .‏

پس همونطور که در مزمور باب 34 آیه 8 می گوید :

بچشید و ببینید که خداوند نیکوست .

عزیزان در دستان خداوند پر قوت باشید و برای جلال نام او بدرخشید که او خدای سرمدی است.

که دلیل و هدف زمان در درون او جای دارد. و «از ازل تا به ابد تو خدایی.»

سعید :

دوستان من ، نیکویی ، صلح و سلامتی خداوندمون بر همه ی شما عزیزان و نصیب دل همتون و لحظاتتون  پر از فیض و قوت خداوند  … 

 پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن خداوند است

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]