( 10 )-بخش ۳ نجات 

سحر :

گاهی یک دعا میتونه همه چیز رو تغییر بده. یک دعا میتونه تو رو به سمتی ببره که شاید هرگز تصور نمی کنی ! 

بله خداوند قادره به وسیله اون قدرت عظیمی که در ما کار میکنه برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست امید وفکر ما انجام بده ….

.» کتاب افسسیان باب 3 شماره 20 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

و امروز از تو دعوت میکنم که این کلام رو با هم اعلام کنیم :خداوندا، ممنونم که من رو همینطور که هستم آفریدی، و از تو ممنونم برای مسئولیت هایی که پیشاپیش برای من آماده کردی. امروز انتخاب می کنم تا در راهی که تو برای من مهیا کردی قدم بردارم، و ایمان دارم تو بی نهایت فزونتر از آنچه رو که میتونم تصور کنم، انجام خواهی داد! در نام عیسی مسیح. آمین.

درود بسیار بر قلبهای پرمهرتون در نام خداوند امروز بهترین ها رو براتون می طلبم و برنامه ی امروز رو در کنار همکارم م سعید آغاز میکنم ….

سعید :

من هم درودی دوباره عرض میکنم و شادی و شالوم خداوند رو بر شما اعلام میکنم باشه که در خداوند پراز فیض و قوت باشید 

دوستان در  

کلام خدا اومده: 

” و همچون نوزادگان ، مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید. اگر براستی چشیده اید که خداوند مهربان است.”

شیر خالص روحانی همان کلام خداست که سبب تغذیه ی روحانی و رشد روحانی ایمانداران می شود. ما باید با شور و شوق و با اشتیاق ، درخواست این شیر روحانی را از خدا داشته باشیم.با مطالعه ی کلام خدا و عمل به آن است که رشد و نمو روحانی داریم. اما قبل از هر مسئله ای باید درون خود را از هر گناه و آلودگی پاک بسازیم.

در اول پطرس باب 2 آیه ی 9 این طور اومده :  

” اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان  و امتی مقدس و قومی که ملک  خاص خداست هستید ، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است.”

در اینجا پطرس با استفاده از کلمات عهد عتیق ، جایگاه و مقام روحانی ایمانداران را توصیف می کند.ایمانداران به عیسی مسیح ، قوم و قبیله ی برگزیده  ، کهانت ملوکانه و امت مقدس ، قومی که ملک خاص خدا باشد. خدا ما را قوم خاص خودش ساخت تا ما فضائل او را اعلام کنیم.خدا ما را از بی ایمانی یعنی ظلمت و تاریکی به سوی نورعجیب ،  یعنی ملکوت خود فرا خواند.

سحر :

دوم پطرس باب 3 آیه ی 9 :به ما میگه : 

” بر خلاف گمان برخی ، خداوند در انجام وعده اش تاخیر نمی ورزد ، بلکه با شما بردبار است. چه نمی خواهد کسی هلاک شود بلکه می خواهد همگان به توبه گرایند.”

خداوند هرگز دوست ندارد که انسانها در گناه خود هلاک شوند. و می خواهد تا همه ی انسانها نجات پیدا کنند.بعد از بازگشت عیسی مسیح دیگر فرصتی برای توبه و نجات  نخواهد بود.

پولس رسول هم در اعمال رسولان می فرماید :

آنگاه هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.

 ای برادران ، ای فرزندان ابراهیم ، و ای غیر یهودیان خداترس که در اینجا حضور دارید.این پیام نجات برای ما فرستاده شده است. در اینجا می بینیم که پولس رسول به هنگام صحبت ، هم یهودیان و هم غیر یهودیان را در نظر می گرفت.او در این جا یهودیان را ابنای آل ابراهیم و غیر یهودیان را خداترسان می خواند.. پیام پولس پیام نجات بود هم برای یهودیان و هم برای غیر یهودیان.

در اعمال رسولان باب 16 آیه ی  29 و 30 و31 آمده  :  ” زندانبان چراغ خواست و سراسیمه به درون زندان رفت و در حالی که می لرزید به پای پولس و سیلاس افتاد. سپس ایشان را بیرون آورد و پرسید : ای سروران ، چه کنم تا نجات یابم؟  پاسخ دادند : به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت.” 

در کتاب ارمیا آمده :

  ” ای خداوند ، شفایم ده ، که شفا خواهم یافت. نجاتم ده که نجات خواهم یافت. زیرا تویی ستایش من. اینک مرا گویند : کجاست کلام خداوند؟ بگذار اکنون واقع شود ! من از شبانی برای تو نگریخته ام ، و تو می دانی که روز هلاکت را نخواسته ام. آنچه بر لبانم جاری می شود ، در حضورت آشکار است. مرا به وحشت میفکن ، ای که در روز بلا ، جان منی. باشد که آزاردهندگانم سرافکنده شوند، نه من ! باشد که آنان هراسان شوند ، نه من ! روز بلا را برایشان بیاور ، و به هلاکت مضاعف هلاکشان کن.”

سعید :

    افسسیان باب 6 آیه ی 17 می فرماید :

” کلاه خود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست ، به دست گیرید.”

پنجمین بخش از اسلحه ی روحانی ما خود  نجات است. خود نجات ، ما را در مقابل ضربات مهلک شیطان حفظ می کند. خود نجات وعده ی حیات جاویدان و اطمینان از نجات یافتگی خود می باشد. زمانی که کلاه خود نجات را بر سر داشته باشیم ، شیطان نخواهد توانست نعمت حیات جاودانی را از ما دور نماید.

پولس رسول در دوم قرنتیان می فرماید : 

” پس ای عزیزان ، حال که این وعده ها از آن ما است ، بیایید خود را از هر ناپاکی جسم و روح بزداییم و با ترس از خدا ، تقدس را به کمال  رسانیم. “

ما باید گناهان جسمی  و گناهان روحی را از خودمون دور کنیم و قدوسیت را در خود به کمال برسانیم. چون خدا مقدس است پس ما هم باید با قدوسیت زندگی کنیم.

در کولسیان باب 1 آیات 13 و 14 می فرماید  : “زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی  پسر عزیزش منتقل ساخته است ، که در او از رهایی ، یعنی آمرزش گناهان برخورداریم.

خداوند ما را از قدرت ظلمت رهانید. او ما را از تسط و امیال پلید  وگناهان شیطان  و  گناهان سابق خودمون آزاد کرد و به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت.این همان ملکوت خداست.”

در اول قرنتیان نیز آمده : 

” زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک می شوند جهالت است. اما برای ما که نجات می یابیم قدرت خداست.”

کسانی که پیام صلیب را شنیده اند و به این پیام خارق العاده ایمان آورده اند و قدرت خدا را در زندگی خود تجربه کرده اند ، قوت خدا را دریافت می کنند.پیام انجیل را که مملو از فیض روحانی است.

سحر :

” آیا نمی دانید که ظالمان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد ؟ فریب نخورید ! بی عفتان ، بت پرستان ، زناکاران، لواط گران، چه فاعل و چه مفعول ، دزدان ، طمع ورزان ، میگساران، ناسزاگویان، و شیادان وارث پادشاهی خدا نخواهند شد. بعضی از شما ، در گذشته چنین بودید ، اما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده ، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده اید.”

   این ظالمان ، همان بی ایمانانی هستند که در گناه خود غرق شده اند.و حاضر نیستند توبه کنند. این افراد هرگز ملکوت خدا را نخواهند دید. 

“اما ای برادران ، اکنون می خواهم آن انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان بیاورم. همان انجیل که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیله ی آن نجات می یابید .به شرط آن که کلامی را که به شما بشارت دادم ، استوار نگاه دارید. در غیر اینصورت ، بیهوده ایمان آورده اید.”

  ایمان آوردن یعنی محکم نگه داشتن کلام خداوند.یعنی ماندن در عیسی مسیح و کلامش.. یعنی ثابت بودن در مهربانی خدا.اگر در عیسی مسیح نمانیم ، زندگی ما ثمرات روحانی بار نخواهد آورد. و حیات بی ثمر نشانه ی مرگ ایمان است. و اگر ایمان ما مرده باشد بس عبث ایمان آوردیم.

” به دیگر سخن ، خدا در مسیح جهان را با خود آشتی می داد و گناهان مردم را به حسابشان نمی گذاشت و پیام آشتی را به ما سپرد.”

  کلام خدا کلام مصالحه و آشتی است.و می فرماید خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت. به وسیله ی عیسی مسیح گناهان ما بخشیده شه است و ایمانداران از مجازات آن گناه معاف شده اند.عیسی مسیح بره ی  قربانی بود که گناه جهان را برداشت. 

سعید :

“زیرا هر که نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت.”

  در این جا پولس رسول از کتاب  یوئیل نبی میگوید. خواندن نام خداوند به این معنی نیست که فقط نام خدا رو بر زبان بیاوریم.بلکه لازمه ی آن داشتن ایمانی مستحکم و قوی ست.

  در اول یوحنا آمده :  “آنکه پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.”

بدون عیسی مسیح ، دریافت زندگی جاوید هرگز میسر نیست.

   اول پطرس باب 1 آیات 8 و 9:  ” شما گر چه او را ندیده اید. دوستش می دارید و گر چه اکنون او را نمی بینید به وی ایمان دارید و از شادمانی وصف ناپذیر و پر جلال آکنده اید. زیرا غایت ایمان خویش یعنی نجات جهانیان را می یابید.”

   در تیطوس باب 2 آیات 11 تا 14 می فرماید : ” زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است. فیضی که همگان را نجات بخش است و به ما می آموزد که بی دینی و امیال دنیوی را ترک گفته ، با خویشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر زیست کنیم. در حینی که منتظر آن امید مبارک ، یعنی ظهور پر جلال خدای عظیم و نجات دهنده ی خویش ، عیسی مسیح هستیم که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت رهایی مان بخشد و قومی برای خود طاهر سازد که از آن خودش باشند و غیور برای نیکوکاران. “

   افسسیان باب 2 آیات 8 و 9: ” زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست.” 

در اول تسالونیکیان آمده : 

”  زیرا خداوند ، خود با فرمانی بلندآواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا ، از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح ، بر خواهند خاست.پس از آن ، ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم، با آنها در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم. و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان یکدیگر را دلداری دهید.”

سحر :

   در دوم تیموتائوس می فرماید :” خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فراخوانده است.این نه به سبب اعمال ما ، بلکه به خاطر قصد و فیض خود اوست.فیضی که در مسیح عیسی از ایام ازل به ما عطا شده بود. ولی اکنون با ظهور نجات دهنده ی ما ، مسیح عیسی عیان گشته است. همان که به واسطه ی انجیل ، مرگ را باطل کرد و حیات و فناناپذیری را آشکار ساخت.”

  فیلیپیان می گوید :  “حال آنکه ما تبعه ی آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار می کشیم که نجات دهنده ، یعنی خداوندمان عیسی مسیح ، از آنجا ظهور کند.”

  تیطوس می گوید : ” ما را نه  به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم ، بلکه از رحمت خویش نجات بخشید ، به غسل تولد تازه و نو شدنی که از روح القدس است. ” 

   و در رومیان آورده شد : ” پس چقدر بیشتر ، اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم ، به واسطه ی او از غضب  نجات خواهیم یافت. “

سعید : 

   ”  خداوندا، اجابتم فرما، زیرا محبت تو نیکوست؛ بر حسب کثرت رحمت خویش، روی به جانبم بگردان.  روی خود از خدمتگزار خویش مپوشان، به‌زودی اجابتم فرما، زیرا در تنگی هستم. به جانم نزدیک آمده، آن را بازخرید کن، به سبب دشمنانم مرا فدیه نما.  تو اهانتی را که بر من می‌رود می‌دانی، و شرمساری و رسوایی مرا؛ همۀ خصمانم در نظر تواند. اهانت، دل مرا شکسته است، و درمانده گشته‌ام. انتظار ترحم داشتم، و نیافتم، تسلی‌دهنده‌ای جُستم، و یافت نشد.  به جای خوراک، مرا زرداب دادند و چون تشنه بودم، سرکه‌ام نوشانیدند.  باشد که سفرۀ ایشان، پیش رویشان، دامی گردد و چون در صلح و صفا به سر می‌برند، تله باشد.  چشمانشان تار گردد تا نتوانند ببینند و کمرهایشان همواره لرزان باشد.  خشم خود را بر ایشان فرو ریز، آتش غَضَبت به ایشان برسد.  منزلگاه ایشان متروک گردد، و در خیمه‌هایشان کسی ساکن نشود. .  تقصیر بر تقصیرشان بیفزا، از تبرئۀ تو بی‌نصیب مانند.  از دفتر زندگان محو گردند، در زمرۀ پارسایان نیایند.  و اما من، ستمدیده و دردمندم؛ نجات تو، خدایا، مرا محافظت کند نام خدا را با سرودها خواهم ستود، و با شکرگزاری بزرگش خواهم داشت.”

سحر : 

عزیزان به راستی که کلام خداوند اسرار نجات حیاته 

کلام خدا اینطور میگه :

  

زيرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد.» انجیل یوحنا باب 3 شماره 16 (از ترجمه تفسیری  کتاب مقدس)

خداوند برای نجات ما گناهکاران از مرگ ابدی، نقشه ای داشت…

او که نهایت محبته ، خودش به روی زمین اومد و انسان شد..

تا مجازات ما رو خودش به دوش بکشه..

پس برای من و تو به روی صلیب رفت و به جای ما مرد…

تا من و تو تا ابد در حضور خدا جاودان بمونیم!

سعید

اما او که مرگ برابرش  قدرتی نداشت بعد از سه روز از دنیای مردگان برخاست و امروز در نزد من و توست تا ابدالآباد! 

این، عظیم ترین معجزه ی ابدیست برای انسان ها…

تا بشنوند، بپذیرند و نجات یابند.

تا برنامه ای دیگه خدانگهدارتون دوستان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]